Centre of New Directions


Human Resource Management Programma's
voor
Personal & Business Development


 NAVIGATIE 
Home
Programma Wellness Centre
Programma
Learning Centre
Programma
Holistisch Centre

Inleiding
Het Centre of New Directions heeft een programma ontwikkeld, waarin het welzijn van zowel het individu als de organisatie in evenwicht wordt gebracht

Het Centre of New Directions richt zich op de individuele talenten, gezamenlijke doelen en waarden binnen uw organisatie, door bewustwordingsprocessen op alle niveau, om zo tot een verbeterde relatie te komen tussen individu en organisatie. Om veranderingen en vernieuwingen omtrent de relatie tussen mens en zijn omgeving te laten plaatsvinden, kan voor ieder een programma geboden worden, waarin individuele bewustwording en ontwikkeling leiden naar een nieuw bewustzijn en een nieuwe visie voor mens en organisatie.

Visie
Het welzijn van een bedrijf verbetert, wanneer op een juiste manier coaching en leiding wordt gegeven, en wanneer wordt afgestemd op de individuele capaciteiten binnen uw organisatie. Dit zal leiden tot een nieuw evenwicht dat kwalitatief verder reikt dan de som van de individuele capaciteiten van de human resources als totaal. Het Centre of New Directions richt zich op het belang van Mens en Organisatie. Er kan zo een directe invloed worden uitgeoefend op zowel de individuele motivatie, de bedrijfsvisie, als de teamlearning aspecten binnen het concept van de Lerende Organisatie.

Missie
Het doen toenemen van kennis, bewustzijn en groei op het gebied van relaties voor het individu en de organisatie. Dit zal leiden tot betere werkrelaties, communicatievaardigheid, besluitvaardigheid, teamwork, grotere flexibiliteit, effectiviteit en efficiency, wat zal resulteren in een voortdurende Ontwikkeling en Groei voor mens en organisatie.

Doel
De verschillende programma's voor de activiteiten leiden niet alleen tot evenwichtige fysieke fitness van het individu, maar verbeterd direct het welzijn van de totale organisatie. Het bewust worden van eigen individuele capaciteiten, wordt direct gerelateerd naar de bijdrage welke dan gegeven kan worden binnen de organisatie. Alle verschillende programma's bieden gevarieerde activiteiten, waarin de fysieke aspecten een uitdaging en een motivatie zijn om teamwork tot zichtbare en fundamentele gedragsveranderingen om te zetten.


Activiteiten
De programma's zullen afgestemd worden op de specifieke behoeften en eisen van de organisatie en gebaseerd op de actuele situatie. Een combinatie van diverse activiteiten wordt voor uw bedrijf geboden:

Wellness Centre:
 • Fitnessprogramma's
 • Survival-weekends
 • Sportactiviteiten

  Learning Centre:
 • Bewustzijn en Verandering
 • Ontwikkeling van visie, missie en doelstellingen
 • Teamlearning
 • Mentale Modellen
 • Vernieuwing

  Holistisch Centre:
 • Energie
 • Intu´tie
 • Visualiseren

  Directe doel van de activiteiten:
 • ervaren van de relatie tussen Individu en Organisatie,
 • bewust zijn van de fysieke conditie,
 • samengaan van het fysieke aspect met mentale en holistische aspecten,
 • verbeteren van het prestatievermogen en persoonlijke groei,
 • ontwikkeling van de creativiteit.


 • Voor nadere informatie neemt u contact op met Arthur W. Br÷ker:
  telefonisch: 040-2521061

  per e-mail: a.w.broker@new-directions.nl
  of via ons onderstaand adres.


  TOP