Centre of New Directions
binnen uw organisatie

Visie:
visualisatie, verbeeldingskracht, holisme, waarnemen, scenario maken


 NIEUWS 
Home
Op aanvraag:
Seminar
Intuïtief Leiderschap
en Visualisatie
Op Aanvraag:
Cursus
Spirituele Filosofie

Vandaag de dag dient men met vele zaken rekening te houden: steeds snellere technologische vernieuwingen, steeds veranderende en ondoorzichtig wordende markten, steeds hogere milieu- en kwaliteitseisen én steeds meer concurrentie. Hierdoor zijn onomkeerbare veranderingen in organisaties vereist. Helaas wordt er vaak zonder bewustwording aan een veranderingsproces begonnen. Ook volgen dergelijke projecten elkaar in zo'n rap tempo op, soms zelfs door elkaar heen, dat men vaak de onderlinge samenhang uit het oog verliest.

Als alles om u heen constant verandert en u blijft hetzelfde, zal dat niet alleen u treffen maar ook gevolgen hebben voor het welzijn van de organisatie waarbinnen u werkzaam bent. Het Centre of New Directions kan samen met U een fundamenteel een andere invalshoek van uw organisatiepositie laten ontdekken.

Bij veranderingen in de organisatie wordt er zelden aandacht geschonken aan de vereiste verandering van de mens zelf. En dat is minstens evenzo belangrijk!

Het Centre of New Directions maakt gebruik van een empowerment programma dat zich richt op mens en organisatie als gehéél. Hierdoor zal de draagkracht van de organisatie groter worden, de flexibiliteit toenemen en zal er adequaat en snel ingespeeld kunnen worden op de constant in beweging zijnde omgeving. Een programma dat het gehele bedrijf ten goede komt kan geboden worden.

Meer informatie gewenst?
Neem dan contact op met Arthur W. Bröker:

telefonisch: 040-2521061
per e-mail: a.w.broker@new-directions.nl
of via onderstaand adres.

Naar Boven