Centre of New Directions
voor uw Persoonlijke Ontwikkeling


 NAVIGATIE 
Home
Cursus
Spirituele Filosofie

Seminar

Spirituele Filosofie


Module 2:
Counseling, gezien vanuit het gezichtspunt van de Spirituele Filosofie

Deze vorm van Counseling werkt door een verdieping van de intu´tie en het inzicht door te luisteren, het beschouwen en begeleiden van anderen.

Deze module brengen de praktische methoden van Module 1 in een nieuw perspectief. Het breidt het werk uit met concepten van tijd, ruimte en identiteit. We beschouwen verantwoordelijkheid en keuze binnen de relatie van de mensheid tot de natuurwetten, de kringlopen en ritme van creativiteit in het leven en de herkenning en de ondersteuning van ons potentieel (de gift van de ziel). Wij werken met mind-healing, relaties, het belang en de bronnen vanuit ons eigen leven en weg. We brengen een brug tot stand tussen onze rationaliteit en onze intu´tie.


Programma

Voorbereiding
Atmosfeer, Aanwezig, Zijn.

Interactie
Management, Observatie, Vergelijking, Intu´tie
Het potentieel van de mogelijkheden
De snelheid waarbinnen we werken

Fundamentele Basisbegrippen.
Wetten en Regels
Vrijheden en Disciplines
Spirituele Healing als kunst van wetenschap

Respons en Vermogen.
Collectief, Individueel, Transformatie
Het leven bezien als een feedback: Wat geven de dagelijkse gebeurtenissen aan?

Intu´tieve Vaststelling.
Numerologie
Analogie van de geboortedatum

Mind Healing.
Opeenvolgingen, cycli en gezondheid
Experiment en ervaring:Wil en overgave
Richting en bijsturen
Suggestie: Verbindend, Bevestigend, Mind Uitwisseling, Visionair
Mind Niveaus: Terugblik op de structuren en de Functies
Kijken naar angsten
Fixaties en het loslaten ervan
Zorg en Nazorg

Leren door Voorbeelden.
Ontwaken door herkenning
Gerichte instructies

Ieder deel bevat een samenvatting via meditatie, filosofische concepten en de practische toepassing ervan.

Terug naar de Beschrijving van het Seminar