Centre of New Directions
voor uw Persoonlijke Ontwikkeling


Seminar
Intu´tief Leiderschap en Visualisatie

Op aanvraag
Nadere Gegevens


Verandering is kenmerkend voor elk mens en elke organisatie, intu´tief leiderschap begint altijd bij de persoonlijke verandering.

 NAVIGATIE 
Home
Overzicht
Workshops Persoonlijke Consulten Verdere Activiteiten
Dit seminar neemt spirituele en holistische bewustwording voor verandering, als basis voor ontwikkeling. In het geval dat u en uw organisatie inspelen op "high performance" veranderingen, dan is beantwoording van een aantal principiŰle vragen van fundamenteel belang voor het richting geven aan uw werk en uw onderneming. Het seminar versterkt uw intu´tie en helpt u om uw doelen te visualiseren.

Introducties worden gegeven door Peter Goldman, Center of New Directions, White Lodge, Engeland en Arthur W. Br÷ker, AWB Business Development en het Center of New Directions, Nederland

Doelgroep

Organisaties: De draagkracht van de organisatie zal groter worden, de flexibiliteit, de efficiency en effectiviteit zullen toenemen en er zal adequaat en snel ingespeeld kunnen worden op de constant in beweging zijnde omgeving.

Individueel: Een beter inzicht in onszelf maakt dat we meer evenwichtig worden en met een vernieuwd bewustzijn onze taak kunnen vervullen.


Doelstelling

Veranderende omstandigheden vragen om een heroriŰntatie betreffende de organisatievorm en de stijl van leidinggeven.

De gangbare strategieŰn en organisatie concepten blijken niet meer toereikend te zijn voor een optimaal functioneren van moderne bedrijven en organisaties: persoonlijke bewustwording, visie, samenwerking en motivatie moeten ruim baan kunnen krijgen.

Om huidige problemen in organisaties te overwinnen zal het noodzakelijk blijken nieuwe denkbeelden te ontwikkelen. Het accent zal voortdurend op transformatie blijven liggen. De plaats van de mens in de organisatie, de noodzaak van persoonlijke betrokkenheid, flexibiliteit en onderlinge verbonden heid zijn van groot belang geworden voor onze toekomst als mens, als bedrijf en als maatschappij.

Controle en beheersbaarheid, die traditioneel de bedrijfscultuur zo sterk be´nvloed hebben, zijn niet meer toereikend; Het voortdurend alert zijn op nieuwe mogelijkheden wordt meer belangrijk. Gericht zijn op verandering en eigen ontwikkeling voor mens en onderneming, wordt dan belangrijk. Tevens zal daarbij duidelijk worden, dat effectiviteit en winstgevendheid in het verlengde liggen van de bew ustwording en de daaruit voortkomende ontwikkeling van de mens.

Het uitgangspunt voor succesvol ondernemen is momenteel om in complexe en snel veranderende markten tot besluitvorming te komen. Hierbij wordt een wezenlijk appŔl op onze intu´tieve capaciteiten gedaan. Het betekent wel dat vorming wordt gevraagd om deze intu´tieve vermogens, welke bij velen van ons nog ver verborgen liggen, verder te ontwikkelen.

Voor de ontwikkeling van intu´tief leiderschap dienen met hoden en middelen beschikbaar te zijn. Het in staat zijn om visualisaties in de toekomst te maken is daarbij een vaardigheid. Beslissingen kunnen niet meer genomen worden op basis van de situatie zoals deze zich nu laat zien, maar op een visie zoals wij denken dat de situatie zal zijn in de toekomst. Fascinerend wordt het als wij ervaren dat wij zelf ook in staat zijn de toekomst te creŰren. Dat is weggelegd voor diegenen die het snelst een beeld van die toekomst kunnen bepalen en zich daarop kunnen richten.


Cursusinhoud

Wenst u of uw bedrijf in te spelen op de voortdurende externe veranderingen, dan is de beantwoording van een aantal primaire vragen van fundamenteel belang voor het richting geven aan een visie.

Vragen, zoals deze, staan hierbij centraal:
  • Hoe herkennen wij dat een holistische benadering ons meer te bieden hebben en wat betekent "de nieuwe economie" in dit verband?
  • Hoe kan een duidelijke visie worden overgedragen en de individuele- en groepsmotivatie en daarmee bedrijfsprocessen positief be´nvloeden?
  • Wat betekent visualisatie voor de ontwikkeling van ons bedrijf?
  • Hoe ontstaat weerstand tegen verandering?
  • Hoe leren wij met goed communiceren beter samenwerken in werkgroepen en taakverbanden?
  • Hoe kun je in elke werkomgeving streven naar professionaliteit?

Programma

09.00   Ontvangst en opening
09.30   Inleiding: Intu´tief Leiderschap voor uw bedrijf?
10.15   Wat is Intu´tief Leiderschap en hoe werkt het?
11.15   Pauze
11.45   Visualisatie - Creatief leren zijn naar de toekomst
12.45   Lunch
13.45   Mens in organisatie
14.30   Managing Differently
15.15   Pauze
15.30   Intu´tief leiderschap - Hoe te beginnen?
16.30   Samenvatting
17.00   Afsluiting en borrel


Seminar Organisatie en Aanmelding

Nadere gegevens:
Seminar Intu´tief Leiderschap en Visualisatie

Voor aanmelding neemt u contact op met Arthur W. Br÷ker:
telefonisch: 040-2521061

per e-mail: a.w.broker@new-directions.nl
of via onderstaand adres.

Naar Boven