Centre of New Directions
voor uw Persoonlijke Ontwikkeling

Meditatie:
denken, weten, geluk, reflectie, bewustzijn


 NAVIGATIE 
Home

Energie, Intu´tie en Visualisatie

Centraal in onze benaderingswijze staan de begrippen energie, intu´tie en visualisatie.

Energie betekent werken met het lichaam. Zonder energie zijn we niet in staat activiteiten te verrichten. Het volledig kunnen beschikken over alle energie, die we in potentie in ons hebben, is een voorwaarde voor het kunnen ontwikkelen van ons intu´tief vermogen. Dit betekent, lichaamsgericht werken zodat blokkades opgelost en voorkomen kunnen worden. Yoga is daar een voorbeeld van.

Intu´tie maakt contact met een hogere orde. Ieder mens heeft in deze wereld een opgave te vervullen. Door het ontwikkelen van intu´tie en het beter laten doorstromen van de energie kan de mens, omdat hij meer bewust en dichter bij zijn bron is, dat wat hij van binnen voelt, beter naar buiten uitdragen. Werken met intu´tie betekent het leren luisteren naar je innerlijke stem.

Visualiseren is leren spreken in de taal van de intu´tieve geest. Het ontwikkelen van onze intu´tieve vermogens, vraagt om het werken met beelden: Visualiseren. Visualiseren naar de toekomst maakt dat een nieuwe energiestroom op gang wordt gebracht. Door dit energetische proces worden de doelen en wat je bereiken wilt helder en realiseerbaar.


Meer informatie gewenst?

Neem dan contact op met Arthur W. Br÷ker:
telefonisch: 040-2521061
per e-mail: a.w.broker@new-directions.nl
of via onderstaand adres.

Naar Boven