Centre of New Directions
voor uw Persoonlijke Ontwikkeling

Activiteiten

Meditatie:
denken, weten, geluk, reflectie, bewustzijn


 NIEUWS 
Home

Een aantal bedrijven worden opgericht om voor de verschillende gebieden van deze aarde activiteiten te ontwikkelen en waarbij de mogelijkheid wordt geboden om het bewustwordingsproces actief te stimuleren.

Hierbinnen zullen de volgende activiteiten dan worden ontwikkeld:

  • op gang brengen van het genoemde bewustwordingsproces door het organiseren van seminars, cursussen en workshops op het gebied van personal awareness, shared vision, teamlearning, mental models en systems thinking;
  • begeleiden van de mens in organisatie, waarbij persoonlijke visie moet passen in een shared vision van de bedrijfsactiviteiten en omgekeerd;
  • integratie op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspect van het mens-zijn met het in acht nemen van normen en waarden, zodat de eigen identiteit van de mens in deze wereld herkenbaar wordt en blijft.
  • vaststellen van de huidige ecologische samenhang, de mistoestanden daarbinnen en de oorzaken daarvan leren herkennen.

Wij bieden een programma aan voor zowel bedrijven alswel individuen, met als doel verschillende belevingen te integreren zodat onze aktiviteiten die uitgevoerd worden leiden tot meer bewustzijn en groei. De invalshoeken hierbij zijn op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Meer informatie gewenst?

Neem dan contact op met Arthur W. Bröker: telefonisch: 040-2521061
per e-mail: a.w.broker@new-directions.nl
of via onderstaand adres.

Naar Boven